გაეცანით კიბერ აკადემიის 2020 წლის საზაფხულო მიღების ლექციათა ცხრილს

გაეცანით კიბერ აკადემიის 2020 წლის საზაფხულო მიღების ცხრილს