აკადემიის პერსონალი

დემიდ ფასიეშვილი
დემიდ ფასიეშვილიაკადემიის დამფუძნებელი
კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი
ზურაბ მესხიძე
ზურაბ მესხიძეაკადემიის დამფუძნებელი
კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორანტი
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი
მიხეილ დონაძე
მიხეილ დონაძეაკადემიის დირექტორი
კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
გრეგორი კახიანი
გრეგორი კახიანიაკადემიის უფროსი მასწავლებელი
კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
გიორგი კალანდაძე
გიორგი კალანდაძეაკადემიის მასწავლებელი
კომპიუტერულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
ფოტოგრაფი, მარკეტინგის სპეციალისტი
სალომე ჟორჟიკაშვილი
სალომე ჟორჟიკაშვილიაკადემიის მასწავლებელი
ბათუმის ამერიკული კუთხის დირექტორი
ინგლისური ენისა და გრამატიკის სპეციალისტი
ანა სურმანიძე
ანა სურმანიძეაკადემიის მასწავლებელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი
კომპიუტერული გრაფიკის მასწავლებელი
ხვიჩა თებიძე
ხვიჩა თებიძეაკადემიის მასწავლებელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი
3D გრაფიკისა და ანიმაციის მასწავლებელი