კურსის აღწერა

გსურთ შეისწავლოთ კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელები? ნახოთ მათი შესაძლებლობები და შეძლოთ გამოყენება?

მაშინ დარეგისტრირდი კიბერ აკადემიის კომპიუტერული სისტემების და ქსელების კურსზე და შეისწავლე ეს დარგი.

კურსი მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას:

  • პერსონელური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა
  • კომპიუტერული ქსელების აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფა
  • დარგობრივი ინგლისური


ჯგუფში რეგისტრაცია უკვე დაიწყო!

მასწავლებელი

დემიდ ფასიეშვილი

კურსის საფასური

₾750

ხელმისაწვდომი ადგილები

30

ხანგძლივობა

3 თვე