კურსის აღწერა

კურსი მოიცავს შემდეგ მოდულებს:

  • ფოტოგრაფიის აპარატურა და მისი შერჩევის თავისებურებები
  • ფოტოს რეჟიმები
  • სწორი რაკურსის შერჩევა
  • ფოტოს თემატიკები
  • ფოტოჟურნალისტიკა
  • ფოტოგრაფია მარკეტინგში 
  • რასტრული გრაფიკა 
  • დარგობრივი ინგლისური 


ჯგუფში რეგისტრაცია უკვე დაიწყო!

მასწავლებელი

გიორგი კალანდაძე

კურსის საფასური

₾600

ხელმისაწვდომი ადგილები

30

ხანგძლივობა

3 თვე