კონტაქტი

+995 577 427 000

ბათუმი, აღმაშენებლის 2

info@academy.edu.ge

აკადემიური პერსონალი

პერსონალი

დემიდ ფასიეშვილი

აკადემიის დამფუძნებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი

ზურაბ მესხიძე

აკადემიის დამფუძნებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორანტი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი

მიხეილ დონაძე

აკადემიის დირექტორი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

გიორგი კალანდაძე

აკადემიის მასწავლებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფოტოგრაფი, მარკეტინგის სპეციალისტი

კახი კახიძე

აკადემიის მასწავლებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი, WEB დეველოპერი

ხვიჩა თებიძე

აკადემიის მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი 3D გრაფიკისა და ანიმაციის მასწავლებელი