კონტაქტი

+995 577 427 000

ბათუმი, აღმაშენებლის 2

info@academy.edu.ge

აკადემიური პერსონალი

პერსონალი

დემიდ ფასიეშვილი

აკადემიის დამფუძნებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი

ზურაბ მესხიძე

აკადემიის დამფუძნებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორანტი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი

მიხეილ დონაძე

აკადემიის დირექტორი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

გრეგორი კახიანი

აკადემიის უფროსი მასწავლებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დოქტორი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

გიორგი კალანდაძე

აკადემიის მასწავლებელი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფოტოგრაფი, მარკეტინგის სპეციალისტი

სალომე ჟორჟიკაშვილი

აკადემიის მასწავლებელი

ბათუმის ამერიკული კუთხის დირექტორი ინგლისური ენისა და გრამატიკის სპეციალისტი

ანა სურმანიძე

აკადემიის მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი კომპიუტერული გრაფიკის მასწავლებელი

ხვიჩა თებიძე

აკადემიის მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი 3D გრაფიკისა და ანიმაციის მასწავლებელი